Олексій Слепньов: Технологія вирощування прісноводних креветок

ЗАМОВИТИ КРЕВЕТКУ 098 329 90 90
https://www.facebook.com/krevetka.com.ua/

Для вирощування прісноводних креветок, в тому числі гигант-
ської прісноводної (Macrobrachium rosenbergii), підходять дрібно-
водні скидні водойми (ставки) України (до вересня) вегетаціон-
вим періодом.
Найбільш стабільні результати дає метод «зеленої води»,
дозволив досягти успіху в масовому вирощуванні креветок.
При цьому способі частина води в ємності з личинками регулярно
замінюється «зеленою водою» з високим вмістом фітопланкто-
на (близько 1 млн клітин на 1 л), що складається в основному із зелених
водоростей, зокрема морської хлорели. Щоб викликати цвете-
ня води, її удобрюють суперфосфатом, сечовиною і фекаліями
риб або вносять чотири частини карбаміду на одну частину комплексно
го мінерального добрива (азот: фосфор: калій 15:15:15), воз-
Можна і інші способи добрива. Іноді використовують монокуль-
туру морської хлорели, в цьому випадку для запобігання роз-
ку інших водоростей один раз в тиждень в ємність з личинками
додають 0,5% -ний розчин мідного купоросу. Використання
«Зеленої води» дозволяє поліпшити якість води за рахунок швидко-
го поглинання водоростями амонію, навіть якщо він присутній в
небезпечних для личинки концентраціях (0,6 мг / л).
Личинки креветок не можуть перетравлювати фітопланктон, навіть
якщо заковтують його, але водорості можуть служити їжею науплі-
ям артемії, якими харчуються личинки. Передбачається, що
«Зелена вода» може сприяти кращому захоплення їжі ли
лагодженнями. Додавання діатомових водоростей не впливає на міс-
жание амонію, нітратів і нітритів, але значно збільшує
виживання і прискорює розвиток личинок.

Головна функція «зеленої води» – очищення від шкідливих ве-
речовин, якщо це очищення здійснювати іншим способом, можна
обійтися без використання фітопланктону. Наприклад, на Гаваях
в більшості розплідників фермери застосовують «напівпроточних»
систему вирощування личинок. Є окремі ємності для
чистої води, «зеленої води» і вирощування личинок, солоність
води підтримується на рівні 10-15% о. Відразу після вилуплення
102
личинки поміщають в ємності (щільність посадки – 160 шт / л),
потім, після проходження приблизно половини терміну личиночного
розвитку, їх розріджують (щільність посадки до 40 шт / л). В одному
з розплідників щодня в ємностях з личинками половину води
замінюють «зеленої», в інших – проводять заміну частини води на
«Зелену» в певні дні на ранніх стадіях розвитку лічі-
нок, а потім доливають чисту воду. Наприклад, між 3 і 6 днем
30% води замінюють «зеленої», потім між 7 і 9 – 40, між 10
і 13 – 50% води замінюються чистої, після чого доливається ще
100% «зеленої води». Таким чином загальний обсяг збільшується
вдвічі, а щільність посадки зменшується на 14 день після рассажі-
вання личинок з однієї ємності в дві такі ж (щільність посадки
зменшується ще удвічі), рівень води в ємностях знижується на
50%, і їх доливають до повного обсягу чистою водою. такі подме-
ни води тривають до кінця личиночного періоду. Ще на од-
ної фермі застосовується постійний невеликий проток – за одні
добу обмінюється близько 50% води. Таким чином, високий уро
вень якості води підтримується в креветочних розплідниках
фермерських господарств на Гаваях декількома способами: підміною
води, сіфонірованія і додаванням фітопланктону.
При такій системі очищення води не спостерігається небезпечних уров-
ній неорганічних токсинів, пестицидів або важких металів.
Також і основні метаболічні токсини: аміак, нітрати і
нітрити не встигають накопичуватися до небезпечних рівнів (соответ-
ного 10 і 2-3 мг / л) завдяки своєчасній підміні води і
життєдіяльності фітопланктону. Крім того, таким чином
підтримується рН в оптимальних для личинок межах. Вижі-
ваемость при цьому способі вирощування зазвичай становить 50
70%, на кожні вирощені 100-500 постлічінок використовувалося
близько 1 м3 води, середня продукція постлічінок – 30 шт / л.
В даний час в багатьох країнах метод «чистої води» витес-
Ніл метод «зеленої води». Це відбувається зазвичай в двох випадків:
або личинки вирощують більш простим і дешевим методом в не-
великих обсягах, або застосовують більш інтенсивні методи очіст-
ки води за допомогою механічних і біологічних фільтрів біль-
шої потужності і строго контролюють всі параметри її якості.
Личинки містяться в басейнах, рівень води в яких з-
ставлять 25-75 см, солоність – 12% о. З десятого дня вирощування
103

щодня підміняють 10-50% води. Виживання личинок з-
ставлять 10-50%.
Метод інтенсивного вирощування личинок в чистій воді раз-
Працював в Центрі океанології на Таїті на основі технології ви-
ращіванія личинок морських креветок. У порівнянні з звичайно
застосовуються методами вирощування личинок гігантської
прісноводної креветки цей спосіб дає можливість змісту
личинок при щільності 100 шт / л і виході постлічінок 60 шт / л
проти не більше 50 і 30 шт / л відповідно при традиційних
методах. Ця технологія вимагає суворого контролю всіх важливішого
ших параметрів вирощування – температури, освітленості, ка-
пра води, умов годування, профілактики хвороб і під-
тримання їх на оптимальному рівні незалежно від коливань
зовнішніх умов навколишнього середовища. Вирощування личинок про-
водиться в закритому приміщенні, де ємності розташовуються в хо-
рошо освітлених місцях. Солонувата вода готується і зберігається
в чотирьох поліетиленових баках місткістю 10 м3. басейни
для вирощування личинок на ранніх стадіях мають ціліндроко-
ническом форму, обсяг – 2 м3, для більш пізніх стадій примі
няются V-подібні довгі басейни місткістю 5 м3. Усе
басейни виготовлені з фибергласа, стоять на металевих
стійках і пофарбовані в темний колір, що необхідно для улучше-
ня харчування личинок. Розпилювачі повітря розташовуються на дні,
щоб перемішувати воду і харчові частки для зменшення
канібалізму. У кожен басейн подається повітря в обсязі
2,6 м3 / год, розмір осередку фільтра на виході відповідає розміру
личинок. Личинки можна було зібрати на виході з басейну в
накопичувач місткістю 10 л.
Для утримання виробників і постлічінок використовуються
циліндричні ємності місткістю 2 м3 з плоским дном. для
механічної та біологічної фільтрації в роботі замкнутої
системи місткістю 5 м3 використовуються наступні компоненти:
1) механічний фільтр – фанерна коробка (1,3х0,7х0,5 м) з пес
чаним шаром товщиною 0,1 м (діаметр піщинок 0,1 мм) і система
зворотного протоки для щоденного промивання піску; 2) біоло-
гический фільтр – розгороджених коробка (1,3х0,65х0,6 м) з про-
ломками коралів товщиною 0,15 м (∅ 3-5 см), які при до-
щі бактерій утилізують відходи життєдіяльності (ефектив-
104
ність цього матеріалу в біофільтрах дуже висока через його силь-
ної пористості і буферних якостей).
Циркуляція води забезпечується за допомогою насоса, який
подає воду через піщаний фільтр в біологічний, а в ємність з
личинками вода йде самопливом. Солоність води становить 12% о.
У відкритій системі вода оновлюється в кінці дня, щоб забез
чить найкраще її якість вночі, коли личинки линяють і най-
більш уразливі. Температура підтримується в межах 30-31 ° С.
Солоність регулюється додаванням морської води, яку хло-
ріруют, відстоюють і пропускають через фільтр із силікатної
піску. Оскільки на Таїті немає хімічних скидів, в воді не з-
тримаються такі шкідливі речовини, як пестициди, солі важких
металів і т.п. Перед підміною води концентрація амонію в ба-
ках досягає 1,5, NН3 – 4 мг / л, але цей рівень не робить за-
метного впливу на ріст і виживання личинок.
Важливо стежити за тим, щоб весь вільний хлор випаровувався з
води, так як навіть невелика його концентрація шкідливо
вплив на личинки.
У замкнутій системі оборот води відбувається не частіше одного
рази на годину. Залишкова концентрація амонію і нітритів при цьому
складає менше 0,1 мг / л. В кінці періоду вирощування рівень
нітратів повинен бути не більше 5 мг / л N-NО2, а зміни рН
дуже незначними (7,8-8,2). несприятливого впливу
цих факторів на личинки не спостерігалося.
Для годування личинок використовується наупліі артемії і сухий
корм, приготований за технологією, розробленою для морських
креветок. Перші десять днів гранульований корм дається 2 рази
на добу і регулюється його кількість по видимому споживання.
Тільки що вийшли наупліі артемії дають ближче до вечора зі
другого дня. На час годування Артемій в замкнутій системі
зупиняється циркуляція води.
Кількість наупліі артемії (табл. 26) розраховується таким
чином, щоб забезпечити найбільш швидкий і повний метамор-
Фос (будь-яке зменшення кількості призводить до уповільнення мета-
Морфози і в подальшому до низької виживаності). Гранулірован-
ний корм не може повністю замінити артемію, але допомагає се-
Коном деякий її кількість.

105
Таблиця 26
Зміна добової кількості корму
на личинку за період вирощування
день
вирощування Число Артемій Гранули
в сухій масі, мкг
3 5 0 Попереднє
4 10 0
5-6 15 0
7 20 0
8 25 0
9 30 0
10-11 35 0
12 40 70
13-14 45 80-90
15-4 50 100-180
25-30 45 200
35 40 200
Вдосконалений варіант цієї технології використовується на
креветочних фермах Французької Полінезії. личинки виращіва-
ються в замкнутій системі, вихід постлічінок 80 шт / л.
Таким чином, підтримка якості води на належному рівні
є найбільш важливим і складним моментом у вирощуванні
личинок прісноводних креветок.
Інша не менш важлива проблема – годування. личинки НЕ
здатні до активного пошуку їжі, а можуть тільки схоплювати
кормові об’єкти при безпосередньому з ними контакті, причому
розмір харчових часток не повинен бути менше відстані між
хватальними ніжками личинок. Тому в ємності з личинками
постійно повинна підтримуватися висока концентрація їжі-
вих частинок відповідного розміру і якості. Найкраще цим
вимогам відповідають наупліі артемії. Найчастіше при промисло
ленном вирощуванні личинки годують 3-4 рази протягом дня раз-
особистими неживими кормами і один раз ввечері, після зміни по-
ди, наупліямі артемії. Останніх дають в концентрації 1
15 шт / мл, в залежності від системи вирощування, або розраховував
ють виходячи з кількості і віку личинок.
106
Більш простим і дешевим є годування неживим кормом,
і більшість виробників личинок застосовують різні види
таких кормів для часткової заміни живих. Доведено, що поєднання
годування Артемій і штучними кормами дає кращі ре-
тати вирощування, ніж годування тільки Артемій. Найчастіше ис
користується протерті м’ясо риб, розміри частинок якого увеличива-
ють у міру зростання личинок. Цей корм дають личинкам вже з другого-
третього дня. Інші відповідні корми – м’ясо головоногих, ікра
риб, яєчна паста або порошок, пшенична або соєве борошно, сухе
зняте молоко. Личинки годують 4 рази на день через кожні 3-4 год, че-
реду рибний фарш і яєчну пасту. На ніч, на п’яте годування,
дають наупліі артемії. Неживі корму готують один раз в два-три
дня і зберігають в замороженому вигляді. Дають їх, розводячи водою в співвідносячи
шеніі 1: 1 і концентрації 0,042-0,21 мл / л корми в день. У пітомні-
ках на Таїті личинки, крім наупліі артемії з 12 дня годують ис
кусственним гранульованим кормом. Гранули готують зі свіжих
сирих матеріалів (табл. 27).
Таблиця 27
Склад гранульованого корму для личинок
Інгредієнти Суха речовина,%
борошно:
з кальмарів 27,6
з креветок 6,9
з ікри риб 6,9
Яєчний порошок 14
Риб’ячий жир 2
Вітамінно-мінеральні добавкою
ки 1
Водорослевая борошно 15
Сирий протеїн (білок) 54,9
Сирий жир 19,7
Мінеральні речовини 7,7
Сирі вуглеводи 7,7
Вологу суміш тонко мелють, щоб досягти стану одно-
рідний пасти, потім додають водорості, суміш підсушують,
розмелюють і просівають, отримуючи сухі, добре зберігаються і
107
зручні в застосуванні гранули. Ці гранули дають протягом дня
кілька разів, а під час вечірнього годування – наупліі артемії. Поки що-
зано, що додавання в корм вітаміну С в дозі 175 мг на 100 г уве-
лічівает виживаність личинок на 40%.
Велика частина хвороб личинок пояснюється їх скупченістю,
поганою якістю води, низькою температурою, недостатнім з-
триманням кисню, невідповідним кормом.
подращивание постлічінок
Перші постлічінкі креветок з’являються зазвичай на 25 день
вирощування, і приблизно протягом тижня 90% личинок проходять
метаморфоз. При комерційному вирощуванні невигідно тримати
личинки довше цього часу, і на 30-35 день вирощування фер-
заходи проводять збір постлічінок.
Поділ личинок і постлічінок засноване на відмінностях в їх
поведінці – личинки плавають в товщі води, а постлічінкі
більшу частину часу проводять на дні. Личинки зазвичай вичер-
пивают з верхніх шарів води, а постлічінкі зливають разом з
донними шарами води .

Після відділення постлічінок від личинок їх зазвичай протягом
12 ч адаптують до прісної води, а потім поміщають в земляні
ставки для вирощування або підрощують в спеціальних емко-
стях. Необхідно стежити, щоб реакція середовища в ставку була ні-
ж рН 9, а щільність посадки постлічінок не перевищувала
108
10 тис / м3. Перевищення щільності веде до високої смертності по-
сле наступної линьки. Перевозять постлічінкі в поліетиленових
пакетах при щільності 300 шт / л, якщо перевезення триває менше
доби, і 100 шт / л – якщо довше доби, при цьому бажана аера-
ція або заповнення частини обсягу пакета киснем.
Зазвичай в країнах з тропічним і субтропічним жарким
кліматом постлічінкі поміщають відразу в земляні ставки для то-
Варна вирощування, при цьому в перший час відзначається доволь-
але висока смертність, яка може бути зменшена при з-
дотриманні оптимальних умов вирощування.
У країнах з помірним кліматом, де сезон вирощування огра-
нічівается декількома місяцями, постлічінкі підрощують в
контрольованих умовах протягом одного-трьох місяців. при
це початкова щільність посадки зазвичай становить 1000-
1500 шт / м2, у міру зростання молоді вона зменшується до 300-
500 шт / м2. Оптимальна для росту і виживання глибина води в
лотках, в яких містяться креветки, 30-40 см. Значною
проблемою при такій великій щільності посадки є канні-
балізм. Для його зменшення рекомендується застосовувати надмірну
годування повноцінними кормами, але головне – наявність убе-
жіщ. Як притулки можуть бути використані пучки ниток,
рибальської волосіні зеленого або коричневого кольору. У ємності з
рядами смужок, розташованими вертикально і горизонтально
по черзі, можна утримувати до 220-260 шт / м2, або 3580-
3719 шт / м3.
Зазвичай для посадки в ставки молодих креветок підрощують
до маси 1-3 г. При таких розмірах смертність за час виращі-
вання зазвичай не перевищує 10%. В умовах помірного клімату
постлічінкі можна відразу пересаджувати в ставки без попередньо
ного підрощування за умови, що температура води благо-
приємна (не нижче 200 С), а водойми відрізняються високою біологи-
чеський продуктивністю.
Вирощування в ставках і інших ємностях
Для товарного вирощування креветок зазвичай використовують зем-
ляние ставки площею 0,1-1 га і глибиною 0,7-1,5 м. Бажано,
щоб ставки були досить продуктивні – це необхідно для
розвитку природної кормової бази і дає можливість знизити
109
кількість корму і добрив. Вища водна рослинність НЕ
повинна займати більше 20% площі ставка. Наявність притулку на
дні ставків у вигляді пучків гілок сприяє кращому виживанню
креветок. Можливо вирощування креветок і в ставках з твердим
дном, але в цьому випадку природна кормова база не розвивається,
тому має бути збільшено кількість штучного корму.
Кращому зростанню креветок сприяє невелика притока води, але
і вирощування в непроточних ставках при заповненні испаренной
води також дає хороші результати. Температура води не повинна
падати нижче 20 ° С, інакше припиняється харчування креветок і можуть
виникнути різні захворювання, а при температурі нижче 13 ° С
спостерігається їх масова загибель. Верхня межа температури –
36 ° С, а оптимальна для росту і розвитку креветок температура –
28-32 ° С. Вміст розчиненого у воді кисню повинно бути
не менше 5 мг / л, рівень нітритів і нітратів не повинен перевищувати
0,2-0,3 і 1-3 мг / л відповідно.
Крім ставків, вирощування креветок можливо в невеликих
водоймах, каналах, на рисових чеках з рисом або без нього, а також
в садках.
Гігантська прісноводна креветка вважається найбільш подхо-
дящім видом для вирощування на рисових чеках, причому вихід
буває вище, якщо її вирощують одночасно з рисом і подхо-
дящими видами риб. Так, в полікультуре з індійським коропом на
рисових полях отримували вихід креветки 220-260 кг / га без витрат
на її годування.
Найбільш інтенсивні методи вирощування креветок в Росії
можливі в фермерських господарствах при їх культивуванні в те-
пловодних господарствах, що використовують водойми-охолоджувачі ТЕЦ
або теплі стічні води теплових електростанцій та інших
підприємств, а також геотермальні води.
У тропічному, субтропічному, арідном районах креветки ча-
ще вирощують в монокультурі при високій щільності по-
садки – 60-100 тис. шт / га. Ставка не спускають, проводять регуляр-
ні селективні облову і періодично підсаджують постлічін-
ки. Годують креветки різними штучними кормами з з-
триманням протеїну не менше 30% і ліпідів не менше 5%. норма
годування до 30 кг / га на добу. Продуктивність збільшується в
другий і третій роки експлуатації ставка (у порівнянні з першим
110
роком) за рахунок підвищення родючості грунту дна і розвитку есте-
жавної кормової бази. Урожай при такому методі вирощування
коливається від 500 до 4000 кг / га.
У країнах з помірним кліматом зазвичай застосовують системи
культивування креветок, подібні системі, розробленої для
Південної Кароліни (США):
маточне стадо міститься з жовтня по травень в закритому поме-
щении;

Вплив щільності посадки на ріст і виживання креветок
Показники Час вирощування, тижні
вирощування
щільність
посадки в бас-
Сейн, шт / л 0 2 4 8 12 16
Вижівае- 15 Н.д. 100 100 100 87 73
ність,% 100 Н.д. 100 98 87 60 45
15 0,12 0,33 0,97 4,67 8,50 11,94
Маса, г
100 0,12 0,40 1,04 2,91 4,93 6,67
Для кожного конкретного випадку необхідно розраховувати
найбільш економічно вигідну щільність посадки, при цьому
потрібно враховувати фактори, що впливають на рентабельність ви-
ництва (більш висока ціна на великих креветок, скорочення
витрат на корм при низькій щільності посадки і т.д.). В період
вирощування 104-118 днів і при годуванні штучними кор-
мами найбільш економічно вигідною виявилася щільність по-
садки 20 тис. шт / га.
Розріджена посадка креветок більш вигідна при полікультуре
з різними видами риб. Фактична щільність посадки сніжа-
ється при використанні додаткового субстрату (притулків) в товщі
води. Так, в ставках, де у воді на різних рівнях були розміщені
старі мережі, урожай товарної креветки був на 24% вище, вижі-
ваемость – на 10, а частка великих екземплярів – на 18%, ніж
в таких же ставках без додаткового субстрату. Це пояснюється
зменшенням соціальних взаємодій і придушенням зростання
дрібних креветок більшими. Таким же чином знижує по-
тиск дрібних особин селективний вилов, коли з популяції
вилучаються найбільш великі екземпляри. Швидкість зростання остав-
шихся підвищується, що веде до загального збільшення врожаю.
полікультура
При монокультурі креветок виникають проблеми екологічної
нестабільності в ставках – часто відбувається зайве розвиток
планктонних водоростей і нитчатки, в результаті чого погіршується
кисневий режим. Харчуючись, креветки використовують тільки дно
112
ставка, а вся товща води залишається незайнятою. Крім того, при високій
кой щільності посадки, яка застосовується при монокультурі, значи-
кові частина креветок не досягає товарного розміру. ці про-
блеми в значній мірі можуть бути дозволені при виращі-
вання креветок в полікультуре з рибами відповідних видів.
При підборі риб і безхребетних для цієї мети необхідно
враховувати їх спектр харчування, займані екологічні ніші,
розмірні співвідношення і необхідність їх введення в полікультур.

ЗАМОВИТИ КРЕВЕТКУ 098 329 90 90
https://www.facebook.com/krevetka.com.ua/